Viral Hastalık Tedavileri

Viral Hastalık Tedavileri

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları
97
0
@AYDIN SARIHAN

İnfluzenza -profilaksi 

İnfluenza A veva B: Oseltamivir 1×75 mg PO. En az 7 qün veya Zanamivir  1×10 mg (2 puf), 10 gün (ev içi temas) veya 28 gün (salgın durumunda)

İnfluzenza tedavisi (semptomların başlangıcından sonraki < 48 saat içinde başlanır)

İnfluzenza A veva B: Oseltamivir 2×75 mg PO. 5 qün veya Zanamivir 1×10 mg (2 puf), 5 gün.

Herpes simpleks

Genital – primer – Asiklovir 3×400 mq PO, 7-10 qün veya Famsiklovir  3×250 mg, 7-10 gün veya Valasiklovir 2×1 g P0,7-10 gün.

Genital – nüks – Asiklovir (3×400 mq P0,5 qün veya 2×800 mq P0,5 qün veya 3×800 mg P0,2 gün) veya Famsiklovir (2×125 mg, 5 gün veya 2×1 g  P0,1 gün) veya Valasiklovir (2×500 mg P0,3 gün veya 1×1 g PO, 5 gün).

HlV-Pozitif epizodik genital enfeksiyon – Asiklovir 3×400 mq P0, 5-10 qün veya Famsiklovir 2×500 mg Po, 5-10 gün veya Valasiklovir 2×1 g PO, 5-10 gün.

Herpes – simplex keratiti

Göz uzmanı konsültasyonu istenir           

Keratit; Trifluridin 2 saatte bir 1 damla, (maks. 9 damla/gün); epitel dokusunun iyileşmesinden sonra 4-6 saatte bir 1 damla dozuna azalt, 7-14 gün veya Vidarabin %3’lük merhemden günde 5 kez veya Asiklovir %3’lük göz merheminden günde 5 kez uygula. Topikal ajan toksisite bulguları varsa: Asiklovir 5×400 mg PO, 14-21 gün kullanımı korneal hastalıkta etkin olabilir.

Herpes – simplex Labialis/qinqivostomatit – primer

Asiklovir 5×200 mq PO veya 3X400 mq  PO veya Famsiklovir 2×250 mg PO veya Valasiklovir 2×1 g P0,7-10 gün.

Herpes – simplex labiaıis/qinqivostomatit – nüks

Famsiklovir (orodromal dönemde başla) (1,5 mg PO, tek doz veya 2×750 mg P0, tek gün) veya Valasiklovir 2×500 mg P0,3 gün veya Pensiklovir uyanık olduğu zamanlarda 2 saatte bir, tropikal olarak, 4 gün veya Docosanol.

Herpes – simplex Profilaksi

Asiklovir 2×400 mg PO veya Famsiklovir 2×250 mg PO veya Valasiklovir 1×500-1000 mg PO

Herpes – simplex Profilaksi, HIV pozitif

Asiklovir 2-3×400-800 mq PO veya Famsiklovir  2×500 mg PO veya Valasiklovir 2×500 mg PO.

Herpes – simplex Ciddi vavgın, pnömonit – Asiklovir 3×5-10 mq/ kg İV, 2-7 gün; devamında PO tedavi ile toplam 10 güne tamamlanır.

Herpes – zoster Keratit dahil)

Asiklovir 5×800 mg PO, 5-7 gün veya Famsiklovir 3×500 mg P0,7 gün  veya Valasiklovir 3×1 g P0,7 gün (± steroidler – postherpetik nevraljinin azalmasında etkinliği tartışmalıdır). Eğer hasta immünsuprese veya ciddi hasta ise İV tedavi verilir.

Herpes Ensefaliti

 Asiklovir 3×10 mg/kg İV, 1 saatlik infüzyon, 2-3 hafta.

Varisella (suçiçeği)


Varisella (suçiçeği) Maruzivet:- İmmun yetmezlik, aebelik veva riskli neonatal veva prematürelerde varizig ile proflaksi endikedir. Varizig dozu -125 ünite/10 kg İV/İM, (Maks. 625 ünite). zor bulunmaktadır- Halk Sağlığı Kurumunu arayınız. Aşı sonrasında hastalık gelişirse antiviral başlayın. Varisella aşısı, maruziyet sonrası 96-120 saat içerisinde varisella bağışıklığı olmayan ve kontraendikasyonu bulunmayanlar için önerilmektedir.

 
Varisella (suçiçeği) Hastalık:

Asiklovir 4×800 mg PO, 5 gün veya valasiklovir 3×1 g PO, 7 gün  veya (immun yetmezlik, pnömoni veya 3. Trimester gebelik varsa İV asiklovir dozu uygulayın)

Kızamık maruziyeti

 Hasta duyarlı ise ve maruziyet varsa, profilaktik aşı. Duyarlı – Kızamık geçirdiği belgelenmiş olmayan, < 1957 doğumlu olmayan, laboratuvar sonuçlarına göre bağışıklığı olmayan veya canlı virüs aşı dozlarını uygun şekilde tamamlamamış olan herkes. Eğer Neomisin alerjisi, Tbc, immünsüpresyon, steroid kullanım öyküsü, hematolojik kanser öyküsü, gebelik, kan veya immünoglobülin kullanımından sonra < 3 ay geçmiş ise  aşı yapmayın. Maruziyet sonrası canlı aşının < 72 saat içinde uygulanması koruyucudur. Eğer hasta 6-12 aylık bebek ise, monovalan aşı kullanılır.

İmmünsuprese hastalarda, <1 yaş hastalarda veya gebelerde immünoglobülin (IG) uygula: (1) Maruziyetten sonraki 6 gün içerisinde  0,25 ml/kg İM (maks. 15 mi). (2) Bağışıklık sistemi bozukluğu varsa dozu iki katına çıkar (maks. 15 mi). (3) IG’den > 5 ay sonra aşı uygulanır.

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.